23 maart 2011

Lekker weg uit eigen stad: nieuwbouw op uitleglocaties en de bereikbaarheid van open ruimte

Mensen recreëren gemiddeld genomen bijna wekelijks in open ruimte buiten de bebouwde kom. De ontwikkeling van uitleglocaties maakt dit soort open ruimte voor stedelingen minder bereikbaar.
Main image

In hoeverre rechtvaardigt dit externe effect een restrictief ruimtelijkeordeningsbeleid? We bepalen de optimale heffing op het ontwikkelen van open ruimte in een stedelijk model en passen het resultaat aan de hand van informatie over vrijetijdsbesteding toe op Amsterdam. De geschatte schaduwprijs van daadwerkelijke restricties op nieuwbouw blijkt vele malen groter.

Deze publicatie is Engelstalig.

Contactpersonen

Wouter Vermeulen Lees verder
Jan Rouwendal Lees verder

Lees meer over