6 oktober 2016

Lonen van bbl-leerlingen en het wettelijk minimumjeugdloon

Deze CPB Notitie beschrijft de lonen van huidige mbo-leerlingen uit de beroepsbegeleidende leerweg (bbl’ers). Daarbij staat het uurloon op de leerwerkplek centraal. Dit is het best vergelijkbare loonbegrip aangezien bbl’ers in de regel parttime werken en een dag in de week naar school gaan.

Driekwart van de bbl’ers verdient qua uurloon minstens 110% van het wettelijk minimum(jeugd)loon. Circa 3% verdient per uur minder dan 90% van het minimumloon. Van circa 6% van de ingeschreven bbl-leerlingen zijn geen lonen bekend; zij zijn niet terug te vinden in administratieve loonbestanden. 
Bbl-leerlingen van 18, 19, en 20 jaar worden mogelijkerwijs uitgezonderd van de aangekondigde stijging van het wettelijk minimumjeugdloon (WMJL). Deze uitzonderingspositie is relevant voor circa 4% van alle huidige bbl-leerlingen. Zij verdienen straks minder dan het reguliere minimumloon, maar meer dan het minimumloon dat op hen van toepassing is (‘leerlingloon’). 20-jarigen hebben relatief het meest te maken met deze uitzonderlingspositie. Het gaat in die leeftijdscategorie om ruim 20% van de bbl’ers. 
De notitie concludeert dat het effect van een leerlingloon op het aantal ingevulde bbl-leerwerkplekken naar verwachting beperkt is. 

Auteurs

Karen van der Wiel

Lees meer over