8 december 2011

Loonprofielen en mobiliteit

De Nederlandse arbeidsmarkt wordt gekenmerkt door lage baanmobiliteit en een lange gemiddelde werkloosheidsduur voor oudere werkzoekenden. Deze studie onderzoekt het verband tussen loonprofielen over het dienstverband en baanmobiliteit. Dit is een Engelstalige publicatie. (Update februari 2012)
No title

De empirische analyse, uitgevoerd op een omvangrijk microdatabestand, laat zien dat loonprofielen over het dienstverband in Nederland steil zijn in vergelijking met die in andere landen. Bovendien blijken sectoren met steile loonprofielen gekenmerkt te worden door een hoog aandeel oudere werknemers en door een lange gemiddelde duur van het dienstverband. Dit impliceert dat steile loonprofielen over het dienstverband samen gaan met lage niveaus van baanmobiliteit.

Downloads

Lees meer over