3 november 2015

Macro-economie bij balansproblemen en in de liquiditeitsval

Zowel balansproblemen als de nulondergrens hebben grote invloed op het gedrag van de macro-economie en op de macro-economische gevolgen van overheidsbeleid. De CPB Policy Brief 2015/09 ‘Lessen uit zeven jaar stagnatie in de Eurozone’ van Lukkezen en Kool bespreekt deze en geeft beleidsaanbevelingen.

Lees CPB Policy Brief 2015/09 ‘Lessen uit zeven jaar stagnatie in de Eurozone’.

Ter ondersteuning analyseert dit CPB Achtergronddocument de gevolgen van balansproblemen en de liquiditeitsval in eenvoudig conjunctuurmodel, het IS-MP-AD-AS model.

Uit dit model volgen zeven beleidsaanbevelingen:

  1. Bij balansproblemen en in de liquiditeitsval zijn de negatieve effecten van vraaguitval op de economie groter dan normaal.
  2. Wanneer balansproblemen te groot zijn, of de nulondergrens blijft binden, keert de economie niet meer vanzelf terug naar haar langetermijnevenwicht, maar glijdt weg in een (schuld)deflatiespiraal met economische stagnatie.
  3. Anticyclisch begrotingsbeleid is aantrekkelijker bij grote balansproblemen en de nulondergrens dan onder normale omstandigheden.
  4. Monetair beleid verliest aan kracht wanneer de nulondergens op de rente wordt bereikt.
  5. Om effectief te zijn bij ernstige balansproblemen en in de liquiditeitsval moet expansief beleid voldoende agressief worden ingezet.
  6. Grotere loon- en prijsflexibiliteit helpt niet op korte termijn bij grote balansproblemen en de nulondergrens.
  7. Structurele hervormingen helpen niet op korte termijn bij grote balansproblemen en de nulondergrens.

Auteurs

Jasper Lukkezen
Bas Jacobs
Clemens Kool