1 oktober 1998

Macro-economische effecten van twee beleidsvarianten om emissie van broeikasgassen te beperken

Dit document presenteert de economische gevolgen van twee pakketten beleidsmaatregelen voor het verminderen van de CO2-uitstoot.

In variant 1, is het volume van de particuliere consumptie in 2020 1 ½% lager ten opzichte van het baseline scenario. Het BBP neemt af met 1% en de vraag naar arbeid is ½% lager. Als gevolg van de geleidelijk toenemende overheidssubsidies om de extra kosten van milieu-investeringen en backstop-opties (CO2-opslag en invoer van duurzame energie in de vorm van biomassa) te financieren, nemen de negatieve effecten ook geleidelijk toe. Dit proces zal ook na 2020 doorgaan, omdat de subsidies nog steeds groeien na de scenario periode.

De negatieve effecten van variant 2 zijn in 2020 ongeveer 50% hoger dan de resultaten voor variant 1. De particuliere consumptie neemt af met 2 ½%, het BBP is 1 ¾% lager, en de werkgelegenheid neemt af met ¾%. Meer subsidies voor backstop-opties, een grotere toename van de energiebelasting voor kleingebruikers, en een minder positief effect als gevolg van minder milieu-investeringen (met name minder investeringen in woningen), verklaren het negatieve beeld in vergelijking met de resultaten voor variant 1 .

Auteurs

Martin Vromans
Carel Eijgenraam
Carl Koopmans