9 januari 2008

Macro-economische veerkracht in een dynamisch, stochastisch algemeen-evenwichtsmodel

In dit paper analyseren wij de veerkracht, of 'resilience' van de Nederlandse economie. Het begrip 'resilience' refereert aan het aanpassingsvermogen van een economie onderhevig aan een externe schok. Deze publicatie is Engelstalig.

Voor deze analyse gebruiken wij het dynamische stochastische algemeen evenwichtsmodel van Altig et al.(2005). Dit model biedt de mogelijkheid om vraag- en aanbodschokken te simuleren en een verscheidenheid aan marktrigiditeiten en imperfecties te onderzoeken op hun effect op de resilience van een economie. Als relatieve maat voor de resilience beschouwen wij de verwachte waarde van het verdisconteerde nut. Het effect van marktrigiditeiten, bijv. in het loon of in de prijs, op deze verwachte waarde is minimaal. Deze effecten zijn zeker beperkt als wij hen vergelijken met het effect van concurrentie op resilience, dat een direct effect heeft op het niveau van de productie. Deze conclusie geldt onder voorbehoud van een constante relatieve risico-averse nutsfunctie over consumptie. Lucas (1987) trekt een vergelijkbare conclusie voor de kosten van een business cycle. Op basis van dit paper en de afgeleide literatuur presenteren wij ideeën om het DSGE model uit te breiden voor een uitgebreidere analyse van resilience. Wij concluderen dat het DSGE model van Altig et al. geen directe relatie oplevert tussen de rigiditeiten en het productieniveau, waardoor het bekende effect van inflexibiliteit op het nut onder deze rigiditeiten niet kan worden gereproduceerd.

Downloads

Lees meer over