23 februari 2006

Marktfalen en overheidsbeleid op de gasmarkten

In het verleden werd de Europese gasmarkt gedomineerd door staatsmonopolisten maar sinds het begin van de liberalisering, privatisering en de-regulering in het begin van de negentiger jaren, is de markt fundamenteel veranderd.

Niettemin zijn overheden nog steeds betroken in de gasindustrie, niet alleen in gasexporterende landen zoals Rusland, maar ook in een land als Nederland waar de overheid zowel een bovengrens heeft opgelegd aan productie uit het belangrijkste gasveld (Groningen) als aandelen heeft in de belangrijkste groothandelaar (Gasunie Trade & Supply) die de verplichting heeft al het gas te accepteren dat wordt aangeboden door producenten van kleine velden. In het hoofdverslag van dit project presenteren we een kosten-batenanalyse van het Nederlandse beleid ten aanzien van het opraken van de gasvoorraad.

In dit memorandum verkennen we de aardgasmarkt meer algemeen, zoeken we naar factoren waarom overheidsinterventie noodzakelijk kan zijn, daarbij gebruik makend van de welvaarteconomische benadering waarop overheidsinterventie moet zijn gebaseerd bij de aanwezigheid van marktfalen. Na een korte beschrijving van de belangrijkste kenmerken van de gas industrie, analyseren we systematisch de oorzaken van marktfalen, zoals geopolitieke factoren, schaalvoordelen en niet in de prijs berekende kosten, en tenslotte gaan we in op de vraag welke beleidsopties gekozen zouden kunnen worden om het marktfalen aan te pakken.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Auteurs

Machiel Mulder
Gijsbert Zwart