16 november 2012

Marktomvang, instituties en de waarde van rechten verschaft door patenten

In dit CPB Discussion Paper worden micro-econometrische resultaten gepresenteerd waaruit blijkt dat de waarde van octrooirechten voor een gegeven technologie aanzienlijk varieert tussen landen. Dit is een Engelstalige publicatie.
No title

Lees ook de CPB Policy Brief 2012/05 'The value of a well-designed EU Patent'.

Ondanks de centrale rol van prikkels voor innovatie in modellen van economische groei, is er weinig systematisch bewijs dat de waarde van technologieën afhankelijk is van de omvang van de markt en de vormgeving van instituties. Dit artikel presenteert micro-econometrische resultaten waaruit blijkt dat de waarde van octrooirechten voor een gegeven technologie aanzienlijk varieert tussen landen.

Een groot deel van deze variatie kan worden toegeschreven aan marktomvang en instituties. De waarde van octrooirechten is geschat door gebruik te maken van het validatiegedrag van de houders van Europese Octrooien toegekend in 2004. Hierbij wordt rekening gehouden met niet-waargenomen verschillen tussen octrooien en landen. De variatie in de gemiddelde waarde van octrooirechten tussen landen varieert van 17 duizend euro in Duitsland tot 400 euro in Ierland. De gemiddelde waarde over 16 landen is 9 duizend euro per land. Bescherming van intellectuele eigendomsrechten en omvang van de markt lijken het grootste deel van het Duitse voordeel te kunnen verklaren. De geraamde totale waarde van de toegekende Europese octrooien is 2,6 miljard euro in 2004, waarvan een derde Duitse octrooirechten zijn.

Auteurs

Bas Straathof
Sander van Veldhuizen