1 januari 1997

Marktwerking en de invloed van de bezettingsgraad op prijzen

Economen benadrukken in hun theorieën de coördinerende functie van prijzen. In hoeverre het prijsmechanisme zich inderdaad naar behoren van die taak kwijt en snel evenwicht tussen vraag en aanbod bewerkstelligt, is natuurlijk een empirische kwestie.

In recente bijdragen aan de literatuur over dit thema gaat veel aandacht uit naar de rol van de bezettingsgraad in prijsvergelijkingen en is als maatstaf voor marktwerking de traagheidsratio geopperd. Dit kengetal is hoog bij een kleine coëfficiënt voor het niveau en een grote coëfficiënt voor de mutatie van de bezettingsgraad in een prijsmutatie-vergelijking, en omgekeerd. Een hoge traagheidsratio zou duiden op slechte marktwerking in de zin van prijsstarheid en gebrek aan ‘dynamiek’, met lage groei van productie en werkgelegenheid tot gevolg. In dit werkdocument wordt betoogd dat een grote coëfficiënt voor de mutatie van de bezettingsgraad juist een aanwijzing is dat veranderingen in de korte-termijn marginale kosten snel worden doorgegeven in de prijzen. Simulaties met een klein model laten zien dat een lage traagheidsratio niet gepaard gaat met snelle convergentie naar een (lange-termijn) evenwicht. De ligging van dit evenwicht blijkt onafhankelijk van de traagheidsratio, zodat een lage waarde hiervan evenmin gepaard gaat met structureel hoge groei.

Auteurs

Ate Nieuwenhuis
Johan Graafland
Paula Terra-Pilaar