6 juni 2013

Matching werknemerscapaciteiten en werktaken in Nederlandse steden

De banendichtheid van een stad beïnvloedt de match tussen werknemerscapaciteiten en hun werktaken. De grotere keuze maakt werkgevers en werknemers kieskeuriger wat resulteert in een betere match. Dit Engelstalig paper toont aan dat de kwaliteit van de match stijgt met de dichtheid van de arbeidsmarkt van Nederlandse steden.
No title

De relatie tussen dichtheid van de markt en de kwaliteit van de match geldt enkel voor de werklocatie en niet voor de woonlocatie van de werknemer. Tevens laten we zien dat betere accumulatie van kennis in steden of de regionale verdeling van de industriële en dienstensector de resultaten niet verklaren. Werknemers met een goede match tussen hun capaciteiten en taken ontvangen een hoger loon.

Auteurs

Suzanne Kok

Lees meer over