26 februari 2015

Mismatch op de Nederlandse arbeidsmarkt tijdens de Grote Recessie

Tijdens de Grote Recessie is de Nederlandse werkloosheid opgelopen van 3,1% in 2008 naar meer dan 7% in 2014. Een veelgehoorde oorzaak van deze werkloosheidsstijging is de toegenomen mismatch op de Nederlandse arbeidsmarkt.
No title

Mismatch houdt in dat arbeidsvraag en arbeidsaanbod onvoldoende op elkaar aansluiten, wat zich uit in veel vacatures in specifieke sectoren of beroepsgroepen, zoals ICT en techniek, in combinatie met veel werklozen in andere sectoren of beroepen, zoals in de bouw. In dit paper onderzoeken we hoe omvangrijk mismatch is op de Nederlandse arbeidsmarkt. Op basis van twee analyses laten we zien dat er weinig bewijs is dat mismatch tijdens de Grote Recessie is toegenomen. Op macroniveau zien we geen verschuiving van de verhouding tussen vacatures en werkloosheid. Maximaal een zevende (13%) van de werkloosheid hangt in 2014 samen met mismatch tussen sectoren. De werkgelegenheidsgroei, ook binnen specifieke sectoren zoals de ICT, is te klein om de gestegen werkloosheid vanuit andere sectoren te kunnen accommoderen. Onze bevindingen suggereren dat extra inzet op het bevorderen van intersectorale mobiliteit waarschijnlijk een beperkt effect heeft op het verlagen van de werkloosheid.

Auteurs

Hugo Erken
Eric van Loon
Wouter Verbeek

Lees meer over