29 november 2011

Omgevingsscenario’s voor gezondheid en zorg

De ontwikkelingen in gezondheid en kosten van gezondheidszorg worden op hoofdlijnen besproken in CPB Policy Brief 2011/11 'Trends in gezondheid en zorg' van Van der Horst et al. (2011). Dit CPB Achtergronddocument vormt de onderbouwing voor de eerste drie paragrafen van de CPB Policy Brief.

We kijken daarbij zowel naar de baten van zorg in termen van gezondheidswinst (hoofdstuk 2) als naar de kosten van zorg (hoofdstuk 3). 

Dit achtergronddocument maakt deel uit van het onderzoeksprogramma Toekomst Zorg dat in opdracht van de ministeries van VWS en EL&I in 2011 is gestart. Het onderzoeksprogramma Toekomst Zorg omvat nog vier andere deelstudies die in 2012 zullen verschijnen.

Behorend bij:

Auteurs

Albert van der Horst
Jasper de Jong

Lees meer over