6 juni 2011

Onderwijsbeleid in Nederland

Dit document zet voor diverse onderwijsbeleidsthema’s de beschikbare informatie over de effectiviteit van beleidsinstrumenten op een rij en kwantificeert waar mogelijk, de langetermijneffecten.

Onderwijs wordt gezien als een belangrijke determinant van productiviteit. Mede uit het oogpunt van productiviteitsverhoging voert de Nederlandse overheid daarom beleid op deze pijler van de kenniseconomie. De mogelijke beleidsinstrumenten zijn legio en hun reikwijdte en doelstellingen zeer divers. Verhoogt de overheid de lerarensalarissen, zet het in op voor- of vroegschoolse educatie of maakt het een deel van de financiële middelen van een school afhankelijk van haar prestaties? Dergelijke afwegingen vragen om een, bij voorkeur kwantitatieve, analyse van de effecten van onderwijsbeleid. In welke mate verandert de inzet van een specifiek beleidsinstrument het lange termijn productieniveau of de welvaart?

Dit document zet voor diverse onderwijsbeleidsthema’s de beschikbare informatie over de effectiviteit van beleidsinstrumenten op een rij en kwantificeert waar mogelijk, de langetermijneffecten.

Downloads

Onderwijsbeleid in Nederland
Engels, Pdf, 355.6 KB

Lees meer over