6 mei 2002

Ontwikkeling pensioenpremies bij bedrijfstak- en ondernemings-pensioenfondsen - mei 2002

Door gedaalde rendementen zijn de buffers van pensioenfondsen onder druk komen te staan. Een verhoging van de premies is één van de maatregelen om hierop te reageren.

Om inzicht te krijgen in pensioenpremie-ontwikkeling is door het CPB samen met het Ministerie van SZW en met medewerking van de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen en de Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen een enquête gehouden naar de premies in 2001 en 2002 onder de 100 grootste bedrijfstak- en ondernemingspensioenfondsen. Op basis van deze enquêteresultaten kan ondanks het voorlopige karakter worden geconcludeerd dat de pensioenpremies in 2002 zullen stijgen.

Auteurs

Martijn van de Ven

Lees meer over