29 juni 2005

Op zoek naar een onzichtbaar vangnet; hoe geven we de publieke rol in leveringszekerheid vorm zonder de markt te verstoren?

Dit document geeft een economische beoordeling van enkele zogeheten vangnetopties. Het gaat daarbij om maatregelen die stroomuitval in Nederland moeten voorkomen, waarbij de werking van de elektriciteitsmarkt zo min mogelijk wordt verstoord.

Uit de analyse komt naar voren dat alleen vangnetvermogen buiten de markt in staat is om de gewenste zekerheid te geven. Hierbij zet de netbeheerder vangnetvermogen alleen in wanneer alle andere mogelijkheden uitgeput zijn en het afschakelen van groepen gebruikers het enige alternatief is. Door het uit de markt halen ontstaat er schaarste en stijgt de prijs, waardoor er ruimte ontstaat voor investeringen. Bij de implementatie van het vangnet is er een uitruil tussen zekerheid voor de investeerders en de flexibiliteit van het instrument.

Auteurs

Mark Lijesen
Gijsbert Zwart