Kopafbeelding publicaties CPB

Openheid, groei en O & O spillovers: het blootleggen van de missing link?

CPB Onderzoeksmemorandum 168, 1 mei 2000

Onderzoek en ontwikkeling (O & O) verhoogt niet alleen de eigen technologie niveaus, maar ook dat in andere sectoren en in het buitenland.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

We onderzoeken de handelgerelateerde verspreiding van O & O in drie stappen.

Eerste geven we een overzicht van de wereldwijde O & O-uitgaven met behulp van OESO en UNESCO-gegevens. Vervolgens schatten we de relatie tussen de sectorale O & O-uitgaven en groei. Tenslotte worden deze O & O-verbanden opgenomen in WorldScan: een dynamisch toegepast algemeen evenwichtsmodel voor de wereldeconomie.

We simuleren liberalisering van de handel en analyseren de effecten ervan op het BBP in verschillende regio's. We ontdekken dat de BBP-effecten van de liberalisering van de handel aanzienlijk voor sommige regio's worden vergroot, met name Japan en Zuid-Oost Azië, terwijl voor andere regio’s, bijvoorbeeld China en Sub-Sahara Afrika, de BBP-effecten helemaal niet worden opgeblazen. Deze bevindingen zijn terug te voeren op veranderende specialisatie patronen en veranderende import patronen. Een regio is of gespecialiseerd in R & D-intensieve sectoren of importeert O & O-intensieve goederen. Sommige regio's importeren de kennis-intensieve goederen uit kennis-arme regio's. Zo'n 'dubbel ongelukkige' handel en productie patroon verklaart de resultaten voor Sub-Sahara Afrika en China.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Deel deze pagina