Kopafbeelding publicaties CPB

Optimal safety standards for dike-ring areas

CPB Discussion Paper 62, 14 maart 2006

Na de Watersnoodramp in 1953 heeft Prof. D. van Dantzig geprobeerd om het economische beslissingsprobleem over de optimale hoogte van dijken op te lossen.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

Zijn formule (Econometrica 1956) werkt met een vaste waarde voor de overstromingskans direct na investeren en wordt nog steeds gebruikt in kosten-batenanalyses van maatregelen tegen overstroming. Zijn oplossing is echter zowel onvolledig als onjuist. Bij economische groei is niet de overstromingskans, maar de verwachte jaarlijkse schade de centrale variabele in de echte optimale veiligheidsstrategie.

Onder enige voorwaarden is het optimaal om de verwachte schade binnen een vast interval te houden. Omdat economische groei de schade bij overstroming verhoogt, is een daling van de overstromingskansen nodig om de verwachte schade binnen dit vaste interval te houden. In het paper worden de formules voor de grenzen van dit interval afgeleid voor een ingewikkelder model, dat meer in overeenstemming is met de kosten van actie in de praktijk. Een voorwaarde is dat in het eerste jaar na investeren het rendement nul (of positief) moet zijn. Door de stijging van de baten zal de netto contante waarde van een veiligheidsproject zeer groot zijn of zelfs oneindig. Daarom is in het geval van economische groei een positieve netto contante waarde nog niet voldoende om te besluiten tot uitvoering van een investeringsproject.

Deel deze pagina