22 november 2011

Optimale regulering van netwerken als de penetratie van decentrale opwekking onzeker is

Om de groei van decentrale opwekking (DO) te accommoderen moeten regionale netwerkbedrijven investeren in hun laagspanningsnetwerken. De toekomstige groei van DO en de penetratie daarvan op lokaal niveau is van veel factoren afhankelijk die nu nog onzeker zijn, zoals de toekomstige kosten van DO.
No title

De toekomstige vraag naar netwerkcapaciteit is daarmee onzeker. Logischerwijs moet de optimale investering in laagspanningsnetwerken gebaseerd zijn op de verwachte vraag naar netwerkcapaciteit. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid dat er achteraf een lokaal tekort of overschot aan netwerkcapaciteit ontstaat. Wij laten zien dat optimale regulering hiermee rekening moet houden door netwerkbedrijven de mogelijkheid te bieden om aan eigenaren van DO een installatietarief per kW in rekening te brengen. Dit installatietarief rantsoeneert - indien nodig - de vraag naar additionele netwerkcapaciteit van DO en is onderdeel van elke tariefoptie in een zogenaamde menuregulering. Naast het installatietarief bestaan deze opties uit een verbruikerstarief per kW en een vastrechttarief per gebruiker. Onder deze menuregulering is de netwerkinvestering bovendien gebaseerd op de verwachte vraag. Tot slot laten we zien dat traditionele vormen van netwerkregulering, zoals een prijsplafond of opbrengstregulering, kunnen leiden tot onderinvestering in de netwerken en grote winsten bij de netwerkbedrijven.

Auteurs

Viktoria Kocsis
Victoria Shestalova