12 mei 2005

Position paper rondetafelgesprek WIA

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede kamer heeft het CPB om een "position paper" verzocht ten behoeve van het rondetafelgesprek over het wetsontwerp WIA d.d. 14 april as.

In dat kader presenteert deze CPB Notitie de voornaamste bevindingen van recente CPB analyses van de WIA.

Downloads

Lees meer over