12 mei 2006

Potentiële groei volgens de Productiefunctie Benadering, versie 2006

Dit memorandum beschrijft de berekeningsmethodes die zijn gehanteerd ten behoeve van het CPB-document "Het Nederlands groeipotentieel op middellange termijn".

Het gaat vooral in op de bepaling van de potentiële productie en de bijbehorende potentiële werkgelegenheid en structurele arbeidsproductiviteit. Verder neemt de introductie van het begrip "partiële evenwichtswerkloosheid" als verbijzondering van de meer bekende (algemene) evenwichtswerkloosheid een belangrijke plaats in dit memorandum in. Het verschil tussen beide begrippen van evenwichtswerkloosheid is gelegen in de veronderstelling omtrent de factorallocatie. Achter de (algemene) evenwichtswerkloosheid schuilt de veronderstelling van een gewenste kostenoptimale factorallocatie. Bij de partiële evenwichtswerkloosheid is dit niet het geval.

Lees meer over