21 januari 2011

Presentatie "Labour Market Flexibility in the Netherlands"

Dit is de presentatie die door Rob Euwals gebruikt is tijdens de conferentie 'Flexibiliteit van de Arbeidsmarkt'.

Op 20 en 21 januari 2011 hebben CPB en Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht de conferentie 'Flexibiliteit van de Arbeidsmarkt' georganiseerd. Een negental buitenlandse sprekers presenteren studies over hun land, of vergelijken verschillende landen.

Lees meer over