8 februari 2018

Prijsgedrag op de markt voor huishoudelijke hulp

Het CPB heeft samen met het SCP onderzoek gedaan naar het prijsgedrag op de markt voor huishoudelijke hulp. Deze vorm van thuishulp werd met de invoering van de Wmo 2007 een van de eerste ondersteuningstaken die onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid gevallen zijn.

Een deel van de resultaten van het onderzoek is vorig jaar al gepubliceerd in een CPB/SCP-boek (van Eijkel e.a., 2017). Een verdiepende analyse heeft geresulteerd in een Discussion Paper. Een uitgebreide Nederlandstalige samenvatting van het paper is onderaan deze pagina te vinden. 

Uit onze resultaten blijkt dat aanbieders met een groot marktaandeel een hogere prijs weten te bedingen dan kleine spelers in de gemeente. Vergeleken met andere studies naar de effecten van marktposities op prijzen binnen de (langdurige) zorg gaat het echter om een bescheiden effect. De gemiddelde lokale marktleider – met zo’n 65 procent van de lokale markt in handen – weet een prijs te bedingen die zo’n 2 à 3 procent hoger ligt dan de prijs van een heel kleine aanbieder.

Inzoomend op onze kernbevinding zien we dat het kleine, maar statistisch significante effect van marktaandeel op prijs enkel gedreven wordt door het prijsgedrag van for-profit organisaties. In het geval de gemiddelde marktleider een for-profit status heeft, ontvangt hij een prijs die een kleine 3 à 4 procent hoger is dan de prijs van een kleine speler. Voor instellingen met een non-profit status bestaat er geen enkele relatie tussen marktaandeel en prijs.
 

Auteurs

Remco van Eijkel
Ab van der Torre (SCP)