Kopafbeelding publicaties CPB

Prijsvorming van generieke geneesmiddelen; forse prijsdaling in het nieuwe zorgstelsel.

CPB Document 175, 20 november 2008

De geneesmiddelenvoorziening heeft de afgelopen maanden prominent in de schijnwerpers gestaan. De aanleiding voor deze ontwikkelingen was de invoering van een individueel preferentiebeleid voor generieke geneesmiddelen door een aantal zorgverzekeraars.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

Vanaf 1 juli van dit jaar vergoeden zij voor diverse generieke geneesmiddelen alleen het goedkoopste product. Fabrikanten hebben hierop gereageerd door de lijstprijzen van een groot aantal veelgebruikte generieke geneesmiddelen fors te verlagen. Verzekeraars en verzekerden profiteren hiervan, maar apothekers lopen mogelijk inkomsten mis als gevolg van het wegvallen van kortingen en bonussen door fabrikanten. Met het oog op het behalen van vergelijkbare resultaten in de toekomst, is het belangrijk dat de bestaande opeenstapeling van complexe regelgeving over prijzen en vergoedingen van generieke geneesmiddelen integraal wordt herzien. Hierbij zijn de ervaringen met vrije prijsvorming in de VS nuttig.

Deel deze pagina