26 april 2011

Productiefunctie en factorvraagrelaties in SAFFIER II

Dit CPB Achtergronddocument geeft informatie bij de modellering van de productiefunctie en de factorvraagrelaties van de marktsector in SAFFIER II (zie CPB Document 217).

De marktsector bestaat uit alle Nederlandse productiehuishoudingen die hun producten op niet of niet sterk gereguleerde markten verhandelen. Niet tot de marktsector behoren de bedrijfstakken overheid, zorg, onroerend goed (vnl. woningdiensten) en delfstoffen (vnl. aardgas). De productiefunctie beschrijft het verband tussen de inzet van de verschillende productiefactoren van de marktsector en de daarmee te realiseren productie, ofwel de productiecapaciteit. Het gaat hierbij om de toegevoegde waarde, dat is de productie na aftrek van het intermediaire verbruik. Naast de productiefunctie staat een kostenfunctie waarmee de kostprijs van deze productie uit de prijzen van de factordiensten wordt afgeleid. Uit beide functies volgen de factorvraagvergelijkingen, die voor elk van de productiefactoren beschrijven hoeveel er van nodig is om een gegeven productie te bereiken. Als productiefactoren worden arbeid en kapitaal onderscheiden. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar soorten arbeid en kapitaal.

Het model op basis van de productiefunctie wordt besproken in hoofdstuk 2. Het onderwerp van hoofdstuk 3 zijn de data. Het laatste hoofdstuk 4 gaat over het schatten van de parameters van het in hoofdstuk 2 beschreven model. De betekenis van de namen van de variabelen wordt uit de doeken gedaan in bijlage A.

Behorend bij:

naar boven

Contactpersonen

Auteurs

Hans Lunsing