26 april 2005

Publieke of private uitvoering van arbeidsongeschiktheidsregelingen; casestudie verzekering van beroepsrisico's in de VS

Dit onderzoek gaat in op de afweging tussen een publieke of private uitvoering van arbeidsongeschiktheidsregelingen.

Centraal staat een casestudie naar de Amerikaanse verzekering van het risico van beroepsgebonden arbeidsongeschiktheid. De uitvoering gebeurt via een volledig publieke regeling, een volledig private regeling of een gecombineerde regeling met zowel een staatsfonds als concurrerende private verzekeraars. Deze diversiteit wordt gebruikt om voor- en nadelen van verschillende institutionele uitvoeringen inzichtelijk te maken. Dit onderzoek presenteert de uitkomsten van een uitgebreide literatuurstudie.

Auteurs

Annemiek van Vuren

Lees meer over