3 februari 2011

Ramingsmethodiek van zorguitgaven in Nederland

Deze publicatie presenteert de methodologie die in Nederland gebruikt wordt voor de middellangetermijn-voorspellingen voor de zorguitgaven van 2011-2015. Dit achtergronddocument is Engelstalig.

Achtergronddocument bij de zorgramingen 2011-2015 (MLT 2011-2015). Deze laatste middellange termijnraming voor de zorg is opgenomen in Economische Verkenning 2011-2015.

Auteurs

Victoria Shestalova
Paul Besseling

Lees meer over