1 november 1998

Rekeningrijden in de Randstad; een second-opinion

Deze studie evalueert twee voorgestelde varianten van rekeningrijden in het verstedelijkte deel van Nederland.

Het onderzoek is hoofdzakelijk gebaseerd op twee studies, dwz. verkeerskundige effectberekeningen en een verkennende kosten-batenanalyse. De studie concludeert dat er belangrijkste effecten kunnen worden verwacht voor de files, maar adviseert ook enkele wijzigingen in het ontwerp van het voorgestelde systeem te overwegen.

Contactpersonen

Martin Koning Lees verder