1 november 1998

Rekeningrijden in de Randstad; een second-opinion

Deze studie evalueert twee voorgestelde varianten van rekeningrijden in het verstedelijkte deel van Nederland.

Het onderzoek is hoofdzakelijk gebaseerd op twee studies, dwz. verkeerskundige effectberekeningen en een verkennende kosten-batenanalyse. De studie concludeert dat er belangrijkste effecten kunnen worden verwacht voor de files, maar adviseert ook enkele wijzigingen in het ontwerp van het voorgestelde systeem te overwegen.

Auteurs

Martin Koning