1 januari 1995

Replacement rates; een transatlantische visie

Dit werkdocument geeft een uniek overzicht van de inkomenspositie van werkloze werknemers. Voor de lidstaten van de Europese Unie en voor de drie staten van de Verenigde Staten is de zogenaamde replacement rate berekend.

Het project werd uitgevoerd door de volgende CPB-medewerkers: Ton Brouwer, Philip ten Cate, Peter Dekker, Anja van der Linden en Helmer Vossers. Jannie Droog, Petronelle Fraanje en Annemarie Spaans hebben de vele versies van het document getypt. Piet Donselaar is betrokken geweest bij de start van het project. Het project werd mede gefinancierd door subsidies van de Europese Commissie en het Nederlandse Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Contactpersonen

Ton Brouwer Lees verder
P.A. ten Cate Lees verder
Peter Dekker +31 6 27149303 Lees verder
Anja van der Linden Lees verder
W.J. Vossers Lees verder

Lees meer over