20 april 2012

Rondetafelgesprek over Flexibiliteit en Zekerheid

Op woensdag 25 april 2012 houdt de Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid een rondetafelgesprek over het thema ‘Flexibiliteit en Zekerheid’. Deze CPB Notitie bevat een visie van het CPB over de voortgaande flexibilisering van de arbeidsmarkt en de mogelijke effecten van beleid.
No title

Flexibele arbeidsrelaties hebben een bestaansrecht op de arbeidsmarkt. Anders dan wel wordt gedacht zijn zowel werkgevers als werknemers gebaat bij tijdelijke banen en zelfstandig ondernemerschap. Het aandeel van de werkzame personen met een flexibele arbeidsrelatie neemt toe sinds 2003. Daaraan zijn ook nadelen verbonden, omdat deze arbeidsrelaties minder mogelijkheden tot scholing en training bieden en tijdelijke banen slechter betalen. Veranderingen in de regelgeving van flexibele arbeidsrelaties hebben geen eenduidig effect op de arbeidsmarkt. Voor het creëren van werkgelegenheid en werkzekerheid dient naast de regelgeving van flexibele arbeidsrelaties ook de bescherming van vaste arbeidsrelaties beschouwd te worden.

Downloads

Lees meer over