10 april 2009

Second opinion over Strategische welvaartseffecten kanaalzone Gent-Terneuzen

In het kader van het verkennende onderzoeksprogramma van de projectgroep KGT2008 heeft TNO in samenwerking met TM Leuven een rapport geschreven waarbij de strategische welvaartseffecten van de verschillende projectalternatieven worden doorgerekend.

 

Afgesproken is dat de MKBA onderworpen zal worden aan een second opinion van het CPB. Het CPB geeft op zes punten die van belang zijn voor de kosten-batenopstelling haar oordeel, te weten op:

  • De leidraad voor het opstellen van de kosten-batenanalyse.
  • Het plan van aanpak plus de uitkomsten van vervoerseffecten.
  • Het plan van aanpak plus de uitkomsten van welvaartseffecten.
  • De rapportage van de kosten-batenopstelling.

In deze notitie van het CPB wordt een second opinion gegeven over de uitkomsten van de strategische welvaartseffecten.

Lees meer over