17 november 2003

Sectoral energy- and labour-productivity convergence

Dit paper biedt een empirische analyse van sectorale convergentiepatronen van energie- en arbeidsproductiviteit. De analyse is gebaseerd op 14 OECD landen voor de periode 1970-1997.

De spreiding van energieproductiviteit tussen landen is substantieel groter dan die van arbeidsproductiviteit in alle onderzochte sectoren en tijdsperioden. Een convergentieanalyse laat zien dat er tussen sectoren grote verschillen zijn in de ontwikkeling van de spreiding over de tijd, waarbij zowel patronen van convergentie als van divergentie zijn te vinden.

Op basis van een paneldata analyse laten we vervolgens zien dat er een overduidelijk negatief verband is tussen de groei van energieproductiviteit en het initiële niveau. Een dergelijk patroon van zogenaamde convergentie wordt in de meeste sectoren ook gevonden voor arbeidsproductiviteit. Deze resultaten ondersteunen de hypothese dat er sprake is van inhaalgroei waarbij de laagproductieve landen inlopen op de technologische leiders.

Bovendien laten de resultaten zien dat convergentie conditioneel is. Dat wil zeggen dat het productiviteitsniveau waar landen naar toe convergeren landspecifiek is. Energieprijzen en schaalvoordelen blijken belangrijke determinanten te zijn van verschillen in de lange-termijn productiviteitsniveau's tussen landen. Het effect van lonen, de investeringsquote, openheid en specialisatie blijken slechts een beperkte rol te spelen in het verklaren van verschillen in arbeids- en energieproductiviteit.

Auteurs

Peter Mulder
Henri de Groot