27 februari 2007

Selectief arbeidsmigratiebeleid: Europees of nationaal?

Met deze notitie geeft het CPB gevolg aan een verzoek van de interdepartementale commissie Beleidsplan Legale Migratie om ondersteuning bij haar oordeelsvorming over de voorstellen van de Europese Commissie over de gemeenschappelijke aanpak van legale migratie.

De notitie bestaat uit drie elementen: (a) Kwantitatieve achtergrondgegevens over de Nederlandse arbeidsmigratie in internationaal perspectief, vooral gericht op de kwalificatiestructuur van de immigratie. (b) Op basis van bestaand CPB-onderzoek en nieuwe literatuur wordt samengevat om welke redenen een selectief beleid op het gebied van arbeidsmigratie gewenst lijkt.  (c) Tenslotte wordt op basis van de subsidiariteitstest nagegaan of  het arbeidsmigratiebeleid dat in de EU nu volledig op nationale leest is geschoeid efficiënter en welvaartsverhogend zou kunnen worden gecoördineerd door de EU.

Lees meer over