18 februari 2010

Selectieve contractering en uitsluiting in de markten voor zorg

Dit paper onderzoekt selectieve contracten tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars in een model waar niet alle consumenten zich verzekeren. Deze publicatie is Engelstalig.

Wanneer er slechts één verzekeraar is, beïnvloedt diens keuze om geen contract te sluiten met een zorgaanbieder de verdeling van consumenten die geen verzekering willen afsluiten. Hoewel de niet-gecontracteerde aanbieder in de markt actief blijft en zorg biedt aan onverzekerde consumenten, wordt de concurrentie op die markt voor niet-verzekerde consumenten minder fel. Daardoor kan de winst in de sector toenemen door selectieve contractering, en dit zorgt ervoor dat selectieve contracten in evenwicht afgesloten worden. Wanneer verzekeraars met elkaar concurreren, blijft zo een evenwicht met selectieve contracten bestaan.

Maar onverzekerden gaan er niet op vooruit wanneer selectieve contracten worden verboden. Door horizontale dubbele marginalisatie stijgen dan de evenwichtsprijzen. Selectieve contracten zijn aantrekkelijker mits elke aanbieder een contract heeft met ten minste een van de verzekeraars.

Auteurs

Michiel Bijlsma
Gijsbert Zwart

Lees meer over