20 maart 2014

Steden, taken en vaardigheden

De verdeling van werk tussen banen, bedrijven en locaties verandert. De nieuwe comparatieve voordelen van steden vragen om een nieuw perspectief omtrent de verdeling van werk. Dit paper analyseert de rol van steden vanuit een 'takenperspectief' en focust op de relatie tussen taken en de ontwikkeling van stedelijke economieën.
No title

Het brengt in kaart in hoeverre de taakstructuur van 168 Amerikaanse steden de werkgelegenheidsgroei in deze steden verklaart. Hierbij wordt gekeken naar de connectiviteit van de taken die in een stad worden uitgevoerd.

Bepaalde taken, zoals samenwerken, profiteren sterk van persoonlijke interacties en nabijheid van andere taken. Andere taken, zoals boekhouden, kunnen juist gemakkelijk geïsoleerd worden uitgevoerd. We laten zien dat steden waarin in 1990 veel taken verricht werden die profiteren van nabijheid, een relatief sterke werkgelegenheidsgroei kenden in de periode 1990 tot 2009. Het takenpakket in deze steden sluit goed aan bij de comparatieve voordelen van Amerikaanse steden in de huidige economie. Begin jaren negentig waren er echter ook steden, zoals Detroit, die taken uitvoerden die relatief gemakkelijk geïsoleerd uitgevoerd kunnen worden. Deze steden kenden een minder snelle werkgelegenheidsgroei of zelfs krimp.

We laten zien dat de resultaten niet worden gedreven door alternatieve verklaringen omtrent technologische ontwikkeling, de economische crisis of verklaringen die in de stedelijk economische literatuur worden gegeven.

Downloads

Cities, Tasks and Skills
Engels, Pdf, 1.3 MB

Auteurs

Suzanne Kok
Bas ter Weel

Lees meer over