5 december 2016

Structurele effecten varianten IBO sociale huur

Op verzoek van de Werkgroep IBO sociale huur zijn de structurele werkgelegenheids-effecten berekend van een variant op de huurtoeslag, waarbij de kwaliteitskorting al ingaat vanaf de eigen bijdrage (hierna: variant 1), een variant waarbij de huurtoeslag gebaseerd wordt op genormeerde huren (hierna: variant 2), een variant waarbij de eigen bijdrage geïndexeerd wordt met de huurontwikkeling (hierna variant 3) en twee varianten met een vaste toeslag en inkomensafhankelijke toeslag met lineaire afbouw (hierna variant 4 en 5).

De structurele effecten zijn berekend met het MICSIM-model van het CPB. Daarbij is uitgegaan van het belastingstelsel en de demografie in 2016. De uitkomsten moeten echter worden geïnterpreteerd als langetermijnuitkomsten. Omdat personen tijd nodig hebben om hun gedrag aan te passen, en omdat de conjunctuur invloed kan hebben op de uitkomsten, zullen de uitkomsten op korte termijn afwijken van de langetermijnuitkomsten.

De opbouw van de notitie is als volgt. Sectie 2 beschrijft de varianten. Sectie 3 beschrijft de effecten op de werkgelegenheid.

Auteurs

Henk-Wim de Boer