Kopafbeelding publicaties CPB

Subsidiariteit en economische hervorming in Europa

CPB Bijzondere publicatie 73, 22 april 2008

Economische onderzoekers zien een rol voor de EU weggelegd op de beleidsterreinen hoger onderwijs, innovatie, de interne markt, de vennootschapsbelasting en regionaal beleid voor arme lidstaten. Dat wil niet zeggen dat deze betrokkenheid op elk van deze terreinen even groot moet zijn.

Deze Engelstalige publicatie is te bestellen bij uitgeverij Springer.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

'Europa' doet er veel meer toe dan vroeger. De afgelopen twintig tot dertig jaar is de Europese Unie geleidelijk betrokken geraakt bij beleidsterreinen die vroeger het exclusieve domein van de lidstaten waren. Voorbeelden zijn monetair en budgettair beleid (door het Stabiliteits- en Groeipact), milieu, innovatie, immigratie en buitenlands beleid.

Dat roept de vraag op in welke mate de huidige, dan wel verdergaande Europese samenwerking economisch wenselijk is.

Conclusie

Economische onderzoekers zien een rol voor de EU weggelegd op de beleidsterreinen hoger onderwijs, innovatie, de interne markt, de vennootschapsbelasting en regionaal beleid voor arme lidstaten. Dat wil niet zeggen dat deze betrokkenheid op elk van deze terreinen even groot moet zijn.

Dat zijn de belangrijkste conclusies uit het boek Subsidiarity and Economic Reform in Europe, dat tot stand is gekomen onder redactie van George Gelauff en Arjan Lejour van het Centraal Planbureau (CPB) en Isabel Grilo van de Europese Commissie. In dit recent gepubliceerde boek bespreken zo'n dertig economen op systematische wijze de feitelijke en wenselijke mate van Europese beleidscoördinatie, daarbij gebruikmakend van het subsidiariteitsprincipe.

Het boek is het resultaat van een conferentie over subsidiariteit en economische hervormingen die op 8 en 9 november 2006 in Brussel heeft plaatsgevonden. De conferentie werd georganiseerd door de Europese Commissie, het Nederlandse ministerie van Economische Zaken en het Centraal Planbureau.

Deel deze pagina