21 april 2007

Toekomstverkenning Arbeidsmigratie

In publieke discussies worden vaak de negatieve aspecten van arbeidsmigratie benadrukt, zoals de verdringing van Nederlandse werknemers, lagere lonen, en de mogelijke aanspraken van migranten op publieke voorzieningen.

De voordelen van arbeidsmigratie worden minder vaak besproken. Maar die zijn er wel. Zo kunnen arbeidsmigranten helpen bij het oplossen van knelpunten op de arbeidsmarkt. Hooggeschoolde arbeidsmigranten kunnen bijdragen aan het groeivermogen van de Nederlandse economie, vooral als ze in onderzoek en ontwikkeling (O&O) werken. En omdat arbeidsmigranten volwassen zijn bij aankomst, en de Nederlandse staat dus niet heeft bijgedragen aan de kosten van hun opleiding, kunnen ze een bijdrage leveren aan de houdbaarheid van de publieke voorzieningen.

De uitdaging is om beleid te formuleren waarin de voordelen van arbeidsmigratie zwaarder wegen dan de nadelen. Selectieve arbeidsmigratie kan echter nadelige gevolgen hebben voor de herkomstlanden, en wel via de zogenaamde braindrain. Ook dit aspect wordt meegewogen bij de vormgeving van het toekomstige Nederlandse en Europese arbeidsmigratiebeleid.

Downloads

Lees meer over