10 oktober 2006

Trefzekerheid van korte-termijnramingen en middellange-termijnverkenningen.

Dit document tracht een antwoord te geven op twee vragen: Hoe groot is de trefzekerheid van de korte-termijnprognoses van het CPB? Hoe trefzeker zijn de verkenningen van het CPB voor de middellange termijn?

Jaarlijks onderzoekt het CPB de trefzekerheid van zijn eigen ramingen door de in het verleden gepubliceerde prognoses te vergelijken met de realisaties. Belangrijke doelen die we daarmee beogen zijn het trekken van lessen die tot verbetering van de ramingen kunnen leiden en het illustreren van de onzekerheid omtrent de prognoses. De ramingen voor het lopende en komende jaar uit de Macro Economische Verkenningen in de periode 1971-2005 staan hier centraal. In iedere trefzekerheidpublicatie pakken we één of meerdere specifieke punten bij de kop. In dit document zoomen we in op de trefzekerheid van negen CPB-verkenningen voor de middellange termijn, die in de periode 1976-2002 zijn gepubliceerd. De reden hiervoor is de recente publicatie van de Economische Verkenning 2008-2011.

Auteurs

Johan Verbruggen