6 december 2007

The trend in female labour force participation; what can be expected for the future?

Gedurende de jaren tachtig en negentig is de participatiegraad van vrouwen sterk gestegen. In deze studie onderzoeken we de toename van de participatie over de opeenvolgende generaties vrouwen, en maken we een onderbouwde raming voor de toekomstige participatie.

We schatten een binair model met daarin leeftijd, cohort (geboortejaar) en periode voor vrouwen geboren tussen 1925 en 1986. We gebruiken hiervoor de Enquête Beroepsbevolking 1992-2004. De resultaten laten zien dat de toename van het opleidingsniveau, het afnemende negatieve effect van kinderen en niet-geobserveerde cohorteffecten een belangrijke rol hebben gespeeld.

De toename in het niet-geobserveerde effect over opeenvolgende cohorten stagneert echter vanaf de generatie geboren in 1955. Dit resultaat komt overeen met resultaten van studies over sociale normen en de houding tegenover de combinatie van werk en zorg door vrouwen. De groei van de participatie van vrouwen zal daarom naar alle waarschijnlijkheid in de komende jaren afnemen.

Auteurs

Marike Knoef
Daniel van Vuuren

Lees meer over