29 augustus 2011

Vaste exportkosten en multi-product bedrijven

Institutionele kwaliteit heeft in een bestemmingsland veel invloed op de exportbeslissing, waarbij slechte kwaliteit de exportkans met wel 10%-punt kan verlagen. Bedrijven met meerdere producten in hun exportportfolio worden nog harder geraakt door een extra afname van de exportkans van maximaal 2%-punt.
No title

Deze studie behelst twee aspecten. Op de eerste plaats leggen we een aantal belangrijke componenten bloot van zogenaamde 'vaste exportkosten', die een cruciale rol spelen in recente heterogene bedrijfsmodellen over internationale handel. Ten tweede onderzoeken we of de impact van deze vaste exportkosten varieert met de omvang van de exportportfolio van een bedrijf. Onze resultaten laten zien dat de institutionele kwaliteit – zoals de kwaliteit van regelgeving of de mate van corruptie – in een bestemmingsland veel invloed heeft op de exportbeslissing, waarbij slechte kwaliteit de exportkans met wel 10%-punt kan verlagen. Daarnaast vinden we dat bedrijven met meerdere producten in hun exportportfolio nog harder worden geraakt door een extra afname van de exportkans van ongeveer 2%-punt.

Dit is een Engelstalige publicatie.

 

Downloads

Auteurs

Roger Smeets
Harold Creusen