12 maart 2012

Verhuisgedrag van Nederlandse woningbezitters

In dit paper ontwikkelen we een model van het verhuisgedrag van Nederlandse huizenbezitters en onderzoeken we hoe goed dit model het feitelijke verhuisgedrag kan verklaren. Dit is een Engelstalige publicatie.

De vraag naar toekomstige woonconsumptie in het model is onzeker, en veranderingen in de woonconsumptie gaan gepaard met verhuiskosten. Het model is gebaseerd op een optimale impulscontrole van een Browniaanse beweging van de gewenste woonconsumptie. De gewenste woonconsumptie wordt, gegeven inkomen en huishoudsamenstelling, afgeleid uit het model in de publicatie 'Hervorming van het Nederlandse woonbeleid' (CPB Bijzondere Publicatie 84). Uit het databestand WoON2006 leiden we een cross-sectie af van de feitelijke woonconsumptie van Nederlandse huizenbezitters. We schatten de parameters van het verhuismodel op basis van de cross-sectie van de feitelijke woonconsumptie. Met het geschatte verhuismodel analyseren we de effecten van het verlagen van de overdrachtsbelasting. We vinden daarbij dat een verlaging van de verhuiskosten met 1 procentpunt leidt tot 3 tot 10 procent meer verhuizingen, waarmee een welvaartswinst van ongeveer 0,1 miljard euro bereikt wordt.

Auteurs

Gerbert Romijn
Paul Wigt
Machiel van Dijk