29 maart 2001

Verloop inflatie in 2001

Minister Zalm heeft op 13 maart 2001 aan de Tweede Kamer toegezegd om het CPB te vragen een korte analyse te maken van de recente oploop en het niveau van de inflatie (februari-cijfer).

 Het ministerie van Economische Zaken heeft in samenwerking met het ministerie van Financiën de vraag als volgt geformuleerd. "Kan het CPB een economische onderbouwing geven van het niveau en de oploop van het inflatiecijfer in februari? Past dit cijfer binnen de verwachtingen die het CPB hanteert voor het lopende jaar?"

Downloads

Verloop inflatie in 2001
Engels, Pdf, 69.2 KB