7 juli 2016

Vertragen landsgrenzen de verspreiding van kennis binnen nieuwe technologievelden? De casus van big data in Europa

De hoeveelheid gegevens die Informatie en Communicatie Technologie voortbrengt is de afgelopen decennia exponentieel gegroeid. Als gevolg hiervan zijn er nieuwe methoden en technieken voor gegevensbeheer en –analyse ontwikkeld – big data technologie. Omdat big data het potentieel van andere ICT-toepassingen kan vergroten, kan big data worden aangemerkt als general purpose technology.

Kennis over nieuwe uitvindingen verspreidt zich mogelijk langzamer binnen nieuwe technologievelden dan binnen bestaande omdat onderzoeksgroepen minder bekend zijn met deze nieuwe technologieën. Diffusie van kennis tussen onderzoekers in verschillende landen kan nog langzamer als onderzoeksgroepen voornamelijk op het eigen land gericht zijn.

Dit artikel onderzoekt de rol van de nationale grenzen bij de verspreiding kennis over uitvindingen binnen nieuwe technologievelden met behulp van patentcitaten. We richten ons op vraag of de Europese uitvinders langzamer zijn in het toepassen van big data technologieën dan uitvinders uit andere landen. We vergelijken de snelheid van big data patentcitaten met die van citaten van andere ICT-patenten, waarbij we controleren voor de effecten nationale grenzen, uitvindingen binnen hetzelfde bedrijf en technologisch afstand.

We vinden dat citaties van big data patenten langzamer zijn dan citaties van andere ICT-patenten. Dit bevestigt dat kennis over big data technologieën langzamer verspreidt dan kennis over ICT-toepassingen die al langer bestaan. We vinden geen bewijs voor systematische verschillen tussen binnenlandse en grensoverschrijdende kennisdiffusie. Dit betekent dat kennis over big data technologieën zich binnen en over de grenzen heen op een vergelijkbare manier verspreiden, ook de regio’s met weinig big data innovatie, zoals Europa. Dat wil zeggen dat, hoewel Europa achterloopt de Verenigde Staten, China en Japan voor wat betreft de hoeveelheid big data innovatie, er geen belemmeringen lijken te zijn voor het gebruik van kennis uit deze landen.

Auteurs

Tatiana Kiseleva
Ali Palali
Bas Straathof

Lees meer over