22 maart 2004

Verwerking wet Verlenging Loondoorbetaling bij Ziekte in CEP 2004

Dit jaar wordt de loondoorbetalingsperiode bij ziekte met een jaar verlengd (wet VLZ, ook wel het 2e WULBZ-jaar genoemd).

Dit leidt tot een verschuiving van WAO-lasten naar doorbetaald loon bij ziekte vanaf 2005 en heeft tevens statistische effecten op het arbeids- en uitkeringsvolume, de loonvoet, de microlastenontwikkeling (MLO) en andere economische kentallen. Daarnaast brengt deze wet ook gedragseffecten met zich mee. Dit memorandum gaat op deze onderdelen in.

Auteurs

Hans Stegeman

Lees meer over