26 november 2004

Vier toekomstscenario's voor overheid en zorg

Deze studie beschrijft vier lange-termijn scenario's voor twee Nederlandse bedrijfstakken: de overheid en de zorg.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

In de twee scenario's met relatief weinig hervormingen in de collectieve sector (Regional Communities en Strong Europe) neemt het aandeel van de bedrijfstak overheid (algemeen bestuur, defensie en gesubsidieerd onderwijs) toe van 10,5% van het BBP in 2001 naar ongeveer 12% in 2040. In de marktgerichte scenario's (Transatlantic Market en Global Economy) zal het aandeel van bedrijfstak overheid afnemen tot ongeveer 8% van het BBP in 2040. Door een hogere groei van het BBP per hoofd van de bevolking is de volumegroei van de overheidsdiensten per hoofd van de bevolking echter nauwelijks lager dan in de meer collectieve scenario's.

De zorguitgaven groeien in alle scenario's sneller dan het BBP. Het aandeel van de bedrijfstak zorg in het BBP neemt toe van 8,7% in 2001 tot tussen de 13,3% en 14,6% in 2040. De vergrijzing en de vooruitgang van de medische technologie spelen in alle scenario's een belangrijke rol.