1 januari 1998

Vouchers voor langdurig werklozen: een simulatie-analyse met MIMIC

Dit onderzoeksmemorandum onderzoekt het effect van een systeem van vouchers voor langdurig werklozen, zoals voorgesteld door Snower.

Hiertoe wordt het toegepast algemene evenwichtsmodel van het CPB aangepast en wordt de duur van de werkloosheid toegevoegd aan het model. In het bijzonder wordt het model uitgebreid met wervings- en selectiestrategieën van bedrijven en werklozen en met het matching-proces tussen vacatures en werkloosheid.

De simulatieresultaten laten zien dat de voucherregeling tamelijk effectief is in het verminderen van langdurige werkloosheid. De effecten zijn echter niet zo groot als Snower suggereert.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Auteurs

Egbert Jongen
Johan Graafland

Lees meer over