26 maart 2009

Waarom lopen de elasticiteiten van de macro lonen uiteen? Een meta-analyse

Dit onderzoek probeert de variatie in macro loonelasticiteiten te verklaren vanuit studiekarakteristieken met behulp van een meta-analyse. Deze publicatie is Engelstalig.

Uit 90 artikelen en boeken zijn ongeveer 1000 elasticiteiten gedestilleerd. De resultaten geven aan dat met name de specificatie van de oorspronkelijke vergelijking belangrijk is. Op basis van de uitkomsten is het mogelijk om per type elasticiteit een referentiewaarde te bepalen. Deze kunnen hun waarde bewijzen bij de kalibratie van modellen voor beleidsanalyse.

Auteurs

Kees Folmer

Lees meer over