6 juni 2012

Wanneer is schuld houdbaar?

Dit CPB Discussion Paper stelt indicatoren voor om de houdbaarheid van overheidsschuld te beoordelen. Houdbaarheid van overheidsfinanciën kan via drie kanalen worden bereikt: fiscale respons, economische groei en financiële repressie. Dit is een Engelstalige publicatie.
No title

De fiscale respons geeft informatie over de houding van een land ten opzichte van houdbaarheid op langere termijn en wordt geschat met Bohns methodologie. Door de geschatte fiscale respons met een stochastische schuldsimulatie te combineren, kan de kans berekend worden dat het schuldniveau boven een bepaalde grens stijgt. De auteurs passen dit toe op historische data voor zeven OESO-landen. Ze vinden dat de kans dat het schuldniveau meer dan 20 procentpunten stijgt, de indicator is die de landen met een houdbaarheidsprobleem - Spanje, Portugal en Ierland - duidelijk onderscheidt van de landen die dat niet hebben: VS, VK, Nederland en België.

Lees ook CPB Policy Brief 2013/08 'Early warning indicators for debt sustainability' (8 oktober 2013).

Auteurs

Jasper Lukkezen
Hugo Rojas-Romagosa