29 oktober 2009

Welvaartsanalyse in vervoersnetwerken

Moet men welvaartsbaten afmeten aan veranderingen in deur-tot-deur verplaatsingen of aan veranderingen in het gebruik van afzonderlijke delen van het netwerk? Deze publicatie is Engelstalig.

De tweede benadering wordt doorgaans als fout bestempeld omdat per veronderstelling de vraag van consumenten betrekking heeft op integrale verplaatsingen, niet op afzonderlijke onderdelen van een verplaatsing. We laten echter zien dat, voor een tamelijk algemeen economisch model en onder tamelijk algemene veronderstellingen ten aanzien van de eigenschappen van het netwerk, beide benaderingen tot een identieke uitkomst leiden. In de KBA-praktijk kan men hiervan handig gebruik maken. De tweede benadering laat immers zien op welke delen van een netwerk de winsten of verliezen voor gebruikers ontstaan. Deze informatie kan men aanwenden om het ontwerp van het project te optimaliseren.

Downloads

Auteurs

Paul Besseling

Lees meer over