26 november 2004

Werkgelegenheid en toegevoegde waarde per bedrijfstak, 2001–2020 en 2021–2040

Dit memorandum presenteert de uitkomsten voor de groei van het volume van de toegevoegde waarde en van de werkgelegenheid per bedrijfstak in de scenariostudie "Vier vergezichten op Nederland".

De tabellen geven de uitkomsten weer voor de perioden 2001–2020 en 2021–2040 en vormen daarmee een verbijzondering van tabellen A.5 en A.6 in de hoofdpublicatie.

Lees ook de hoofdpublicatie, CPB Bijzondere Publicatie 55:
"Vier vergezichten op Nederland; productie, arbeid en sectorstructuur in vier scenario's tot 2040".